Wskaźniki marketingowe - analizowanie

Analiza firmowej komunikacji reklamowej i marketingowej z klientami wykonywana jest w oparciu o różnego rodzaju wskaźniki marketingowe, dzięki którym firma jest w stanie na bieżąco śledzić postęp swojej komunikacji i propagacji przekazu reklamowego, a także dokonywać niezbędnych korekt w sytuacji, gdy okazuje się, że przekaz mija się z oczekiwaniami grupy docelowej. Wskaźniki marketingowe to element podlegający zaawansowanej analizie w ramach analityki biznesowej, którą niejednokrotnie realizują firmy specjalizujące się w tego rodzaju usługach dla przedsiębiorstw. Ich działalność polega na wspieraniu firm w komunikacji elektronicznej i docieraniu ze spersonalizowanymi komunikatami do wybranych grup odbiorców. Takie usługi oferuje firma FreshMail.

©2013 www.malinaposciel.pl