sprawy o grunty warszawskie

Kancelaria reprywatyzacyjna specjalizuje się w odzyskiwaniu nieruchomości, które nie zostały wykorzystane na cel, na który je przejęto. Działalność kancelarii poparta wieloletnim doświadczeniem i licznymi sukcesami cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów, którzy pragną odzyskać, np. grunty warszawskie zawłaszczone wcześniej przez państwo. Kancelaria prowadzi również sprawy o częściowe wykorzystanie nieruchomości na pierwotnie założony cel. Odebrane grunty warszawskie zostają przekazane następnie prawowitemu właścicielowi. Większość spraw doczekała się szczęśliwego finału, a nieruchomości zostały zwrócone prawowitemu właścicielowi.

©2013 www.malinaposciel.pl