Planowanie strategiczne hoshin
https://www.lmcg.com.pl/szkolenie-hoshin-kanri.html

Optymalne wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania pozwala zdobyć natychmiastową przewagę nad konkurencją oraz zapewnić przedsiębiorstwu stabilny i długofalowy rozwój. Oczywiście przy wprowadzaniu dużych zmian organizacyjnych najlepiej jest skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy konsultingowej takiej jak Lean Management Consulting Group, która zatrudnia jedynie wykwalifikowanych specjalistów. Doskonałym sposobem na transformację przedsiębiorstwa jest stworzenie zwięzłego planu w duchu hoshin kanri, który pozwoli wzmocnić i ujednolicić strukturę przedsiębiorstwa. Hoshin kanri to metoda, która umożliwia efektywne planowanie strategiczne. Firma Lean Management Consulting Group poza działalnością konsultingową zajmuje się także prowadzeniem wyspecjalizowanych szkoleń.

©2013 www.malinaposciel.pl